Radu Lakatoş

Profesie: Profesor Limba Rromani

Varsta: 28 ani

Nume organizatie: Hopes and Homes for Children

Descriere proiect:

Denumire proiect: Învațătorul copiilor romi din Pirita
Proiectul urmărește, în principal, eliminarea treptată a sărăciei și a excluziunii sociale prin elaborarea unor programe educationale pentru copiii de etnie roma de la periferia Băii Mari. Strategia se bazează pe cooperarea tuturor părților interesate implicate în procesul de incluziune a romilor prin educație : ONG-uri și alte instituții educationale abilitate din Maramures.Copiilor de etnie roma li se va da șansa sa participe la diferite programe educative realizate de învățătorul - voluntar.