Noi vise, noi povesti

Nu ?tiu de ce dar odat? cu apropierea s?rb?torilor de iarn?, a început s? plou? cu evenimente minunate pe care le organiz?m aici la Bethany. A?a se justific? ?i faptul c? nu am mai reu?it de mult s? v? ?in la curent cu activit??ile noastre, pentru ca am fost atât de prins? atât în activit??ile cu copiii cât ?i în cele organizatorice, c? nu am mai reu?it s?-mi iau r?gaz s? scriu.

Am început luna noiembrie cu o nou? campanie foarte ampl? de strângere de fonduri care va dura ?ase luni. Campania noastr? se nume?te “Coloreaz? un destin!” ?i este destinata dot?rii ?i punerii în func?iune a unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilit??i neuro-motorii. Avem atât de mul?i copii în grij? care au nevoie de terapie, fizioterapie, psihoterapie ?i vrem foarte mult s? îi ajut?m. A?a a început campania noastr?.

Pân? acum s-au desf??urat foarte multe evenimente, de la ateliere de facepainting in mall-urile ie?ene, la spectacole pentru copii ?i tineri. Pot s? v? spun c? odat? cu lansarea campaniei toate povestirile ?i evenimentele pe care le desf??ur?m le-am strâns într-un blog dedicate campaniei, www.coloreazaundestin.wordpress.com . Aici pute?i s? r?mâne?i la curent cu fiecare activitate a campaniei.

Copiii din centrul de plasament sunt tot mai încânta?i de atelierul de bijuterii, au lucrat multe coliere frumoase, cercei ingenio?i ?i mai nou, felicit?ri din quilling pline de veselie. Îmi sunt tare dragi ace?ti copii pentru c? sunt foarte implica?i, vin cu drag la ore ?i î?i pun de fiecare data imagina?ia la lucru. Fiecare or? este altfel ?i nu înceteaz? s? ma uimeasc? cu ideile lor. Mul?i dintre ei sunt copii cu dizabilit??i, al?ii sunt copii abandona?i care nu au familie sau de care familiie lor din lips? de posibilit??i nu s-au mai putut ocupa. Aflu tot mai multe despre ei ?i îmi dau seama c? problemele lor sunt profunde ?i complexe, iar nevoile lor sunt foarte mari. De la încrederea în sine la integrarea social?, la abilit??ile de via?? independent?, toate acestea valoreaz? extrem de mult pentru un copil care nu s-a bucurat de sprijinul familiei.

M? bucur c? le pot aduce un zâmbet la fiecare sfâr?it de s?pt?mân? ?i c? ne bucur?m de fiecare dat? de ideile noastre.